Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról 6. és 8. osztályosoknak

Az írásbeli vizsga időpontja 2018. 01. 20. (szombat) 10.00-12.00

Az írásbeli vizsgára behívót a tanulóknak nem küldünk. A vizsga megkezdése előtt a helyszínen részletes tájékoztatót tartunk a tudnivalókról. (9.30-tól)
A tanulók fényképes igazolványt hozzanak magukkal! (diákigazolvány, útlevél vagy személyi igazolvány)

A dolgozatok megtekintésére január 29-én hétfőn 8.00 – 16.00-ig lesz lehetőség az iskola klubtermében.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
Telefonon felvilágosítást az eredményről nem adhatunk.

Eredménylap átvétele február 8-án, csütörtökön 13.00 – 16.00 között az I. emeleten a 102-es teremben – aláírás ellenében, tehát csak személyesen vagy meghatalmazással.

Pótló írásbeli vizsgát (2018. 01. 25-én) azok a tanulók írhatnak, akik az első írásbelin alapos ok miatt nem tudnak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.