Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról 6. és 8. osztályosoknak

Az írásbeli vizsga időpontja 2019. 01. 19. (szombat) 10.00-12.00
Az írásbeli vizsgára behívót a tanulóknak nem küldünk. A vizsga megkezdése előtt a helyszínen részletes tájékoztatót tartunk a tudnivalókról. (9.30-tól)
A tanulók fényképes igazolványt hozzanak magukkal! (diákigazolvány, útlevél vagy személyi igazolvány)
Pótló írásbeli vizsgát (2019. 01. 24-én) azok a tanulók írhatnak, akik az első írásbelin alapos ok miatt nem tudnak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.
A dolgozatok megtekintésére január 28-án hétfőn 8.00 – 16.00-ig lesz lehetőség az iskola klubtermében.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
Telefonon felvilágosítást az eredményről nem adhatunk!
A vizsga részletes eredményeit tartalmazó értékelőlap átvétele február 7-én, csütörtökön 13.00 – 16.00 között az I. emeleten a 102-es teremben – aláírás ellenében, tehát csak személyesen vagy meghatalmazással. Az értékelőlap másolatát kérjük, csatolják a jelentkezési laphoz!