Iskolánkról

 

Kölcsey Ferenc Gimnázium

Zalaegerszeg

 


I. Az iskola rövid története

A Kölcsey Ferenc Gimnázium története 1955-ben kezdődött, amikor a Zalaegerszegi Tanítóképző Intézményben, a volt zárda épületében leánygimnáziumi osztály indult. Ez jelentette intézményünk jogi megalapítását.

Az 1960/1961-es tanév három maradandó hatású változást hozott. Ez évtől kezdve a leánygimnázium koedukált, vegyes fiú-leány osztályú iskolaként működik, majd elkezdődik a felnőttek középiskolai képzése is esti, illetve levelező formában. Ekkor vette fel intézményünk Ságvári Endre nevét.

1963-ban vált lehetővé a szakosított tantervű gimnáziumi osztályok indítása. Először az orosz-német, majd a francia-orosz és kémia-fizika tagozat. 1970/1971-ben kezdődött a biológia-kémia, 1971/1972-től az angol-francia, 1975/1976-tól a matematika szakosított tantervű csoportok oktatása.

A Ságvári Endre Gimnázium 1972 nyarán átköltözött a Kis utcába a Liszt Ferenc Általános Iskola 12 tantermes épületébe.

1979-től bevezetésre került a fakultatív oktatási rendszer. Nálunk is beindult a speciális nyelvi tagozat (orosz-angol), illetve egy testnevelés tagozatos osztály.

1985 és 1991 között honvéd kollégiumi osztályok is működtek intézményünk keretei között. Intézményünk történetében alapvető változást jelentett, hogy az 1987/1988-as tanévet új iskolaépületben, az iskolának ma is otthont adó helyen kezdhettük.

A nyolcvanas években megnőtt az érdeklődés a nyelvi képzés iránt, s ezt iskolánk magas szinten igyekezett kielégíteni. 1988-ban négyéves képzés formájában angol két tanítási nyelvű oktatás vette kezdetét (1996-ig). 3 év múlva a speciális nyelvi csoportok (angol, német, olasz) és az egyedi tantervű természettudományos tagozat mellett beindult két osztályban a hatosztályos gimnáziumi program - humán és reál osztálytípusban. 1997-ben hatéves német két tanítási nyelvű osztály lépett a humán osztály helyébe. Ez az osztálytípus 2017-ben megszűnt.

1998-ban iskolánk új névadójául Kölcsey Ferencet választotta.

2000-ban kezdetét vette az öt évfolyamos angol két tannyelvű oktatás. A 2004/2005-ös tanévben a négyéves speciális nyelvi csoportokat (angol, német) az ötéves nyelvi előkészítős osztályok váltották fel. 2013-ban intézményünk neve Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumra változott.

Iskolánk akkreditált tehetségpont, Középiskolai Sportműhely és Környezetvédelmi Mintaiskola.

Gimnáziumunk igazgatói:

1951-1959     Horváth Mária

1959-1988     Dudás Flórián

1988-2009     Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna

2009- 2019    Szűcs Gergely Zsolt

2019-             Makovecz Tamás

 

II. Az iskola jelene - felépítése

Intézményünkben 25 osztályban folyik a tanítás a következő osztálytípusokban:

  • Négy évfolyamos általános tantervű osztály

  • Angol két tanítási nyelvű osztály célnyelvi előkészítő évfolyammal

  • Emelt óraszámú angol nyelvi osztály nyelvi előkészítős évfolyammal

  • Emelt óraszámú német nyelvi osztály nyelvi előkészítős évfolyammal

  • Hat évfolyamos emelt óraszámú matematika osztály